Hoe de open rate van nieuwsbrieven verhogen?


In deze dagen van uitpuilende inboxen bij bedrijven moet de nieuwsbrief die u of uw bedrijf verzendt het opnemen tegen legio andere e-mails als het gaat om het wekken van de interesse van de lezer. Als u graag zo veel mogelijk profijt wilt hebben van uw e-mail marketingactiviteiten, dan is het van het grootste belang dat een zo groot mogelijk aantal ontvangers de nieuwsbrief ook daadwerkelijk opent. Kennis hieromtrent is beslist geen rocket science, en er zijn dan ook genoeg handige tips voorhanden die u helpen om de zogeheten open rate van uw nieuwsbrief te verhogen.

Voor het verzenden van elektronische nieuwsbrieven kiezen we resoluut voor Your Mailinglist Provider!

Het is goed om u allereerst te realiseren dat een nieuwsbrief dient om uw bedrijf in de gedachten van de ontvanger te houden. U creëert als het ware voor korte duur een band met de ontvanger die er op den duur voor kan zorgen dat u de eerste partij bent die wordt ingeschakeld wanneer er behoefte is aan de dienst of het product dat u levert. De open rate van een nieuwsbrief geeft een goed beeld van bestaande interesse in uw nieuwsbrief als het gaat om het openen daarvan alleen. Het blijft dan vanzelfsprekend wel lastig om te bepalen in hoeverre de nieuwsbrief door de doelgroep wordt gelezen. Onderstaande tips kunnen u helpen de open rate van uw nieuwsbrieven te verbeteren.

Zorg ervoor dat u een relevante onderwerpregel bedenkt die meteen de interesse van de lezer wekt

Wanneer de onderwerpregel van de nieuwsbrief irrelevant is, of misschien zelfs wel vervelend, of op de lezer overkomt als ongewenste e-mail, dan is de kans op succes uiterst nihil: de nieuwsbrief zal hoogstwaarschijnlijk meteen weggegooid worden. Het is namelijk zo dat de ontvanger van een nieuwsbrief in een oogwenk besluit of hij of zij de nieuwsbrief wel of niet gaat lezen. Daarom is het van belang dat de onderwerpregel prikkelend en aansprekend is. Er moet als het ware voordeel voor de lezer van uitgaan. Zie er dus op toe dat de onderwerpregel de interesse van de lezer meteen wekt omdat er een voordeel voor hem of haar aan verbonden is. Verder is het ook nog belangrijk dat de lezer in het middelpunt staat. De onderwerpregel van de nieuwsbrief moet expliciet gericht zijn aan de lezer en dus niet zozeer gaan om de inhoud van de nieuwsbrief.

Verstuur te allen tijde relevante en boeiende content

Dit kan wellicht wat overbodig ietwat overbodig zijn om te vermelden, maar het is een bewezen feit dat het gehalte aan relevantie van reeds verstuurde nieuwsbrieven in grote mate bepaalt of een volgende nieuwsbrief wel of niet wordt geopend. Het is dus belangrijk om altijd informatie in uw nieuwsbrief op te nemen die relevant is voor de doelgroep. De inhoud moet iets waardevols te bieden hebben voor de lezer.

Draag zorg voor een schifting bij de inschrijving

Of een lezer al dan niet de verstuurde nieuwsbrief opent, hangt ook af van het feit of de lezer wel of niet echt onderdeel uitmaakt van uw doelgroep. Wanneer een lezer echt geïnteresseerd is in de dienst of het product dat u promoot, dan zal er vanzelfsprekend een situatie ontstaan waarin de verstuurde nieuwsbrief ook daadwerkelijk geopend wordt door de ontvanger. Daarom is het van belang zo transparant mogelijk te zijn ten tijde van de inschrijving voor de nieuwsbrief: het moet voor een geïnteresseerde volledig duidelijk zijn wat hij of zij in de toekomst kan verwachten wanneer er op enig moment een nieuwsbrief wordt ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een korte profielschets geven van het soort lezer dat u voor ogen hebt als het gaat om het versturen van een nieuwsbrief. Mensen die zich in deze schets herkennen zullen zich intekenen en uw nieuwsbrief ook daadwerkelijk openen wanneer deze is afgeleverd.

Kies het juiste tijdstip van verzending

Het tijdstip waarop de nieuwsbrief wordt ontvangen kan tevens zeer bepalend zijn. Dit tijdstip kan gevolgen hebben voor de open rate van de nieuwsbrief. Van tevoren valt eigenlijk niet echt te zeggen wat het beste tijdstip is voor verzending. Het beste kunt u dan ook al uw ontvangers opdelen in een aantal groepen. Een bepaalde groep ontvangt dan de nieuwsbrief in de ochtend, de andere groep ontvangt de nieuwsbrief in de middag en weer een groep krijgt 's avonds de nieuwsbrief. Ook kunt u overwegen om een bepaalde groep de nieuwsbrief te sturen in het weekend. Zodoende kunt u proefondervindelijk vaststellen welk tijdstip zich het beste leent voor de verzending van de nieuwsbrief.

Stuur de nieuwsbrief niet te vaak.. en niet te weinig

Wanneer u heel vaak een nieuwsbrief doet uitgaan, dan bestaat de kans dat ontvangers op enig moment uw nieuwsbrieven ietwat beu worden. Wanneer u aan de andere kant de nieuwsbrief te weinig stuurt, dan kunt u op een bepaald moment als het ware van de radar verdwijnen. Het is hier dan ook van belang om de gulden middenweg te kiezen. Doorgaans is het het beste om niet vaker dan eens per week uw nieuwsbrief te sturen, en niet minder dan eens per maand. Ook hier geldt weer dat u de beste resultaten boekt door een en ander goed te testen.

Tot besluit

We hebben geconstateerd dat een relatief hoge open rate van een nieuwsbrief uiteindelijk tot betere resultaten leidt. Een verhoging van de open rate kan men bewerkstelligen door de reeds genoemde tips toe te passen tijdens het maken en verzenden van uw nieuwsbrief. In succesvolle e-mail marketing geldt daarnaast ook dat meten weten is!

Kies de beste email marketing software voor uw situatie

Er zijn natuurlijk diverse manieren om uw eigen mailinglist te bereiken. Bij een kleine mailinglist kan zelfs uw gewone email client volstaan. Maar als uw mailinglist zichzelf begint uit te breiden, dan botst u al snel op de limieten van de gewone email software. In dat geval moet u beroep doen op gespecialiseerde software om nieuwsbrieven naar grote groepen ontvangers te versturen. We bekijken enkele van de beste en bekendste online mailinglist diensten: Your Mailinglist Provider, Get Response and Aweber.

Lees meer