Search Engine Advertising Tips


Goede search engine advertising tips kunnen uw bedrijf of onderneming helpen nog meer renderend te worden in online reclameactiviteiten. Hierbij gaat het vanzelfsprekend in de meeste gevallen om adwords campagnes: campagnes van Google waarbij u betaalt om voor een bepaald keyword of natuurlijk meerdere keywords prominent opgenomen te worden in de zoekresultaten. Adwords campagnes vallen en staan door het gebruik van het juiste keyword voor het product of de dienst die u aanbiedt. Tijdens het maken van adwords campagnes is het ook nog eens van het grootste belang om u goed in uw doelgroep te verplaatsen.

Doorgaans is het het verstandigst om de indeling van uw campagne als het ware te stroomlijnen op basis van de indeling van uw website. Dit is niet alleen overzichtelijk voor uzelf, maar het levert u uiteindelijk ook nog eens het hoogst mogelijke rendement op. Als uw adwords campagne eenmaal loopt, loont het zeker om regelmatig in de gaten te houden welke advertentie en welk keyword het beste scoort. Aan de hand van deze informatie kunt u uw campagne nog beter afstemmen op uw doelgroep. Hierna volgt een verdieping van de bovengenoemde informatie die dient om u in staat te stellen zo veel mogelijk voordeel te halen uit search engine advertising.

Adwords: keyword gebruik

Zoals reeds in de inleiding vermeld, is het belangrijk om voor u uw adwords campagne lanceert goed na te denken over het gebruik van het juiste keyword voor uw product. Verkoopt u bijvoorbeeld babyfoons, dan is het van groot belang om dit keyword ook te gebruiken in uw adwords campagnes, en bijvoorbeeld niet 'afluisterapparaat voor baby's'. Dit is wellicht overduidelijk, maar toch komt het vaak voor dat een bepaald keyword niet wordt gebruikt, terwijl het meer dan logisch is alsmede van groot belang om het keyword in kwestie te gebruiken. Men kan in zulke gevallen spreken over de spreekwoordelijke 'blinde vlek'.

Adwords: de doelgroep

In het verlengde hiervan kan gesproken worden over het gericht zijn op de doelgroep bij het opstellen van adwords campagnes. Probeer uzelf voor te stellen waar uw doelgroep op zou gaan zoeken wanneer deze producten of diensten zoekt die u aanbiedt. U dient zich echt te verplaatsen in de persoon die uw diensten of producten nodig zoekt. In zo'n geval kan het zeer handig zijn om de zogeheten Google adwords keyword tool te gebruiken. Deze tool geeft u een uitgebreide lijst van keyword varianten. Hierbij kunnen er varianten de revue passeren waar u wellicht nog helemaal niet aan had gedacht. Verkoopt u bijvoorbeeld autoverzekeringen, dan zult u ontdekken dat na het invoeren van dit keyword in de tool u de variant 'verzekering auto' aangeboden krijgt.

Adwords: indeling van de campagne

Wanneer u hebt besloten om een Adwords campagne op te gaan zetten, dan is het een goed idee om u voor de indeling van de advertentiegroepen in uw campagne te laten inspireren door de indeling van uw eigen website. Als we als voorbeeld nemen een onderneming die online sokken verkoopt, dan is het denkbaar dat u een aparte advertentiegroep gaat creëren voor herensokken, een advertentiegroep voor damessokken, en bijvoorbeeld ook een advertentiegroep voor sportsokken. Iedere advertentiegroep kan één of meerdere advertenties bevatten. Het kan handig zijn om per advertentiegroep meerdere advertenties op te stellen, zodat u na verloop van tijd kunt zien welke advertentie het meest succesvol is gebleken. Deze kunt u dan als enige bewaren om vervolgens een aantal afgeleide 'satelliet' advertenties te schrijven.

Adwords: het monitoren van uw campagne

Het fijne aan het beheren van adwords campagnes is het feit dat u in staat wordt gesteld om uw adwords campagne tot in de finesses te optimaliseren wanneer deze eenmaal loopt. Zo kunt u ontdekkken dat op bepaalde keywords heel veel wordt geklikt door bezoekers. U kunt dan besluiten om uw maximale dagbudget voor dat keyword te verhogen, en uw budget te verlagen voor minder renderende keywords. Zodoende wordt uw advertentie vaker geplaatst voor het keyword waarvoor u het budget hebt verhoogd, wat weer leidt tot meer kliks op uw advertentie. U kunt tevens besluiten om niet tot zeer slecht renderende keywords uit de advertentiegroep te verwijderen, en deze plaats te laten maken voor andere keywords waarvan u verwacht dat ze succesvol zouden kunnen zijn. Dit kunt u allemaal blijven meten totdat u op een bepaald moment een campagne hebt met het hoogst mogelijke rendement op investering.

Tot besluit

Het moge duidelijk zijn dat een succesvolle adwords campagne tijdrovend kan zijn en afhankelijk is van een enigszins gecompliceerd samenstel van verschillende factoren: het gebruik van relevante keywords, verplaatsing in de doelgroep, een juiste indeling van uw campagne en het nauwgezet monitoren van de prestaties van uw campagne. Het is in dit verband wellicht een geruststellende gedachte -en misschien wel ook wel een waardevolle tip- dat het maken maar ook monitoren van een adwords campagne kan worden uitbesteed aan een derde partij. Op deze manier houdt u meer tijd over voor uw feitelijke bedrijfsvoering en weet u zeker dat u het hoogste rendement op uw investering krijgt. Het is vanzelfsprekend wel zo dat u een bepaald bedrag kwijt zult zijn voor het laten beheren van uw campagne.

Kies de beste email marketing software voor uw situatie

Er zijn natuurlijk diverse manieren om uw eigen mailinglist te bereiken. Bij een kleine mailinglist kan zelfs uw gewone email client volstaan. Maar als uw mailinglist zichzelf begint uit te breiden, dan botst u al snel op de limieten van de gewone email software. In dat geval moet u beroep doen op gespecialiseerde software om nieuwsbrieven naar grote groepen ontvangers te versturen. We bekijken enkele van de beste en bekendste online mailinglist diensten: Your Mailinglist Provider, Get Response and Aweber.

Lees meer